سیستم مدیریت زیست محیطی (ایزو ۱۴۰۰۰) در ارتباط با مدیریت محیطی و در راستای کمک به سازمانهایی که در به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی الوده ، مسموم کردن آب و یا زمین ) با استناد به قوانین رسمی و بین المللی دولت ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست در تلاش می باشند ، تدوین گردیده است . ایزو ۱۴۰۰۱ یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی ( EMS ) است. الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می کند که سازمان هایی که زیر پوشش این استاندارد می روند سیاست گذاری محیطی، تعیین زیان های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آنها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه های محیطی برای بهبود و حفظ حیات کره زمین، تعیین وسائل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر به بهبود محیط بکوشند.
این استاندارد با خرابکاری محیطی سازمان ها مقابله می کند. این استاندارد آنقدر توانایی و انعطاف دارد که با تمام سازمان ها ( تولیدی تا خدماتی )در سرتاسر جهان منطبق گردد.
برای آشنایی با الزامات و تعاریف و اختصارات این استاندارد می توانید نسبت به دانلود این استاندارد اقدام نمایید .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *