این استاندارد مقتضیات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند. این استاندارد که نتیجه مستقیم مشارکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین المللی به رهبری موسسه نفت آمریکا (API) است، بویژه بر زنجیره تامین نفت و گاز تاکید دارد.
این استاندارد مبتنی بر ایزو ۹۰۰۱ بوده و مقتضایت مکمل را با تاکید بر جلوگیری از آلودگی و کاهش ضایعات در ارائه خدمات تعریف می کند. همچنین این استاندارد باعث هماهنگی جهانی شده و کیفیت تامین کالا و خدمات از تامین کنندگان را تضمین می کند. این استاندارد برای کلیه سازمان هایی که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند مفید است. دریافت گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ استانداردسازی و بهبود در این بخش را تضمین می کند.
پیاده سازی استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ متناسب با اندازه سازمان و با تمرکز با اهداف تجاری سازمان منجر به بهبود مستمر در کسب و کار و رضایتمندی مشتریان می‌گردد
مشخصه فنی استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیتی است که با تأکید بر پیشگیری از خطاء و کاهش انحرافات و ضایعات در زنجیره تأمین و ارائه‌دهندگان خدمت، زمینه را برای بهبود مستمر فراهم می‌آورداین استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ به همراه الزامات خاص مشتری، الزامات اساسی سیستم مدیریت کیفیت رابرای سارمان هایی که این مدرک را پذیرفته‌اند، تعریف می‌نماید.
با به‌کارگیری این استاندادر ایزو ۲۹۰۰۱ مدیریت کیفیت نفت و گاز از ممیزی‌های مکرر صدور گواهینامه جلوگیری شده و رویکرد مشترکی در مورد سیستم مدیریت کیفیت برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز فراهم آید.این استانداد ایزو ۲۹۰۰۱، الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات مرتبط برای محصولات صنایع نفت، پتروشیمی و گاز تعریف می‌نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *