ایزو ۳۸۳۴
استاندارد ایزو ۳۸۳۴ الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی را تعیین می کند. این استاندارد اخیرا توسط شورای عالی استاندارد بعنوان استاندارد اجباری جهت جوشکاری های مورد استفاده در کارگاه های ساخت و نصب مورد تصویب قرار گرفت.
اصول و الزامات دقیق ایزو ۳۸۳۴ برای سایر فرایندهای مرتبط با جوش و جوشکاری نیز کاربردی می باشد استاندارد ایزو ۳۸۳۴ الزامات کیفیت برای جوش ، کارگاه ها و زیرسازی ها را تحت الشعاع قرار میدهد.گواهینامه ایزو ۳۸۳۴ زمانی ارائه می شود که که توانایی سازنده برای تولید ساخت و ساز جوش مطابق با معیارهای مشخص شده مورد نیازتان استاندارد تناسب داشته باشد ، همچنین می تواند به عنوان مبنایی برای ارزیابی کیفیت جوشکاری سازنده استفاده شود
ستانداردایزو‌۳۸۳۴ دارای سه سطح کیفیتی می باشد که سطح مورد نیاز این استاندارد بر اساس ریسک و اهمیت محصول و فرآیندهای جوشکاری تعیین می شود . شرکت ها باید یکی از این سه سطح استاندارد ISO 3834-2 یا استاندارد ISO 3834-3 یا استاندارد ISO 3834-4 را برای استفاده خود برای کیفیت جوش تعیین کنند.
برای انتخاب سطح استاندارد ایزو ۳۸۳۴می بایست از معیارهای ذیل را برای تصمیم گیری استفاده کرد:
* اهمیت مسئله ایمنی و اهمیت پایانی محصولات و هزینه های مربوطه
* پیچیدگی ساخت و فرآیندهای مربوطه
* طیف و محدوده محصولات تولید شده
* گستره ای که امکان وقوع اشکالات متالوژیکی وجود دارد.
* طیف مواد گوناگون مورد استفاده در جوشکاری
* ریسکها و تنوع ایرادات و عدم انطباق های ساخت که بر عملکرد و انتظارات از محصول تاثیر می گذارد.
برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ اولین گام انتخاب استاندارد مبنا برای پیاده سازی می باشد

 
 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *