BRS

تقویم آموزشی

سال 1402

WWW.BRS.COMPANY

021 86090622

سوابق و آشنایی با BRS
اعتباردهی آکادمی BRS
اعتباردهی BRS
مزایای دورههای عمومی و تخصصی آکادمی BRS
 • صدور گواهینامه های آموزشی با اعتبار ملی و بین المللی با قابلیت ردیابی
 • برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی بصورت حضوری و مجازی
 • برگزاری دوره های آموزشی با رویکرد کارگاهی و عملکردی جهت ارتقاء میزان اثربخشی آموزش
 • ارائه متون و بسته های آموزشی کارا و روزآمد
 • همکاری با اساتید کارآزموده و مجرب ملی و بین المللی
 • برگزاری وبینارهای تخصصی براساس نیاز های مشتریان
 • استفاده از فضا، تجهیزات و امکانات تخصصی جهت برگزاری دوره های آموزشی
 • ایجاد باشگاه مشتریان از شرکت کنندگان در دوره های آمئزشی جهت استفاده از امکانات علمی BRS
برنامه زمانبندی آکادمی آموزشBRS سال 1402
حیطه های آموزشی آکادمی BRS
سازمانها و شرکتهایی که از خدمات BRS استفاده نموده اند
انتشارات
 آکادمی BRS به پشتوانه دانش، تخصص، تجربه کارشناسان و اساتید مجرب به منظور ارتقا توان فنی و حرفه ای خانواده بزرگ BRS اقدام به نشر منابع علمی قابل اطمینان، روزآمد و با ترجمه تخصصی و دقیق کرده است که آخرین موارد انتشار یافته آن عبارتند از:
 •  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000:2015
 • استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی IS0 14001: 2015
 • استاندارد سیستم مدیریت سلامت شغلی و ایمنی ISO 45001:2018
 •  اﺳﺘﺎﻧﺪارد سیستم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژي IS0 50001: 2018
 •  اﺳﺘﺎﻧﺪارد دسیستم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ IS0 22001: 2005
 • استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی HACCP
 •  اﺳﺘﺎﻧﺪارد مدیریت رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ISO 10004:2018
 • اﺳﺘﺎﻧﺪارد مدیریت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮي ISO 10002:2018
 • استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000:2018
صدور گواهینامه های آموزشی با قابلیت ردیابی

سالانه بالغ بر1000 نفر در دورههای آموزشی آکادمیBRS حضور یافته و گواهینامه دریافت میکنند.

از آنجاییکه گواهینامه های این آکادمی از اعتبار ملی و بین المللی برخوردار می باشند، می توانند مبنای ارتقاء شغلی کارکنان سازمانها قرار گیرند، این آکادمی امکان استفاده از مکانیزم شناسایی و ردیابی برای شرکنندگان در دوره های آموزشی را فراهم نموده است و شرکنندگان این امکان را دارند تا با مراجعه به وب سایت WWW.BRS.COMPANY اعتبار گواهینامه خود را استعلام نمایند.

تهران شهرک غرب – مجتمع تجاری لیدوما – طبقه B1

021 86090622

WWW.BRS.COMPANY