BRS به عنوان یک نهاد بین المللی ، با سابقه بیش از 30 سال و پایبندی به اصول اخلاقی و رعایت صداقت و امانتداری و مسئولیت پذیری ضامن انتفاع متقابل با خانواده بزرگ خود می باشد. پاسخگوئی به تمامی نیازهای مشتریان را ، ضامن بقای خود می داند و از طریق بکار بستن راهبردها  و اصول مشتری مداری ، نوید بخش سرویسهای ویژه برای مشتریان خود می باشد و با کوشش و اهتمام در بهبود کیفیت خدمات و ارتقاء سرعت ، صحت و دقت و ایفای مسئولیت پذیری و اجتماعی خود نقش مهمی در موفقیت و توسعه پایدار کشور دارد.

شرکت به کارگیری راهبرد و استراتژی های بهبود کیفی و کمی خدمات متنوع به مشتریان بصورت نامحدود،  جز ماموریتهای اصلی ، خود میداند و در این راستا با ارتقاء دانش و مهارت کارکنان خود و استفاده از تجربیات بین المللی ، سایر شعبه ها درسراسر دنیا، بدنبال تغییر نگرش مدیران و کارکنان خود ، بمنظور دستیابی بیشتر  به خلاقیت ، نواوری و بکارگیری آنها در ارتقاع بهروری و ارائه خدمات  بهینه به مشتریان می باشد. و کارکنان با احترام به وجدان کاری، رعایت مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای و اصل امانتداری و محرمانه بودن اطلاعات ذینعمان و نیز بی طرفی و تضاد منافع و ترویج ادب و متانت افتخار دارند که با استفاده از بهترین روشها و متد روز دنیا و رعایت و الزامات استاندارد های بین مللی با کیفیت ترین خدمات قابل ارائه  خود را در منطقی ترین زمان و کمترین هزینه در اختیار خانواده خود قرار و با پذیرش پیشنهادهای   اثر بخش  و تقویت  روحیه انتقاد پذیری در جهت تعالی و بهبود عملکرد سازمان خود اقدام نمایند. در پایان ما معتقدیم ارتقاء هر سازمان به ارتقاء کیفیت خدماتش بستگی دارد. امید است اطلاعات این سایت کمکی هرچند ناچیز در پیشبرد اهداف شما عزیزان ارائه نماید.

پایدار باشید

دکتر امید ثمریان

مدیر عامل